GIVEAWAY voor de meest creatieve, en coolste foto waarop jij en LipoVitaal te zien zijn.

WIN iPhone 14 pro max van VitalFarma.eu GIVEAWAY

VitalFarma.eu Nederland - Win Big giveaway

Wedstrijdreglement: giveaway - LipoVitaal van vitalfarma.eu

Hoe maak je kans?

Maak een foto van jezelf en LipoVitaal.

We rekenen op creatieve en unieke ideeën.

Stuur een foto naar ons op www.vitalfarma.eu

(Op onze website vindt u een speciaal formulier)

 

Door deel te nemen aan deze actie accepteer je en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, dien je niet deel te nemen aan de promotie. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de algemene voorwaarden bekijkt voordat je deelneemt aan de actie. Wij, VitalFarma raden je aan om een kopie van deze algemene voorwaarden af te drukken en op te slaan of te bewaren voor toekomstige referentie tijdens de promotie. VitalFarma.eu is de promotor van deze promotie.

WANNEER LOOPT DEZE ACTIE?

Deze actie loopt van 21.02.2023 10:00 uur tot en met 30.04.2023 10:00 uur. Inzendingen die na deze datum en tijd worden ontvangen, zijn niet geldig. De winnaar wordt benaderd op 01/05/2023 voor 17:00 uur. Wij, VitalFarma, nemen contact op met de winnaar via email.

WAT KAN JE WINNEN?

Er zal 20 winnaar zijn die het volgende pakket wint:

1. 1x Apple iPhone 14 Pro Max - Kleur - Paars
2. 1x Apple iPhone 14 Pro - Kleur - Goud
3. 1x Cadeaubon Douglas 150,00 EUR
4. 1x Cadeaubon Douglas 100,00 EUR
5. 1x Cadeaubon Douglas 50,00 EUR
6. 5x Een set VitalFarma voedingssupplementen plus een VitalFarma miniblender.
7. 5x Een set VitalFarma voedingssupplementen.
8. 5x VitalFarma miniblender.

De prijs zal worden uitgereikt in de vorm van een email naar de winnaar. Na het verzamelen van de gegevens van de winnaar zal VitalFarma de prijs versturen. De winnaar heeft na bekendmaking (op 01/05/2023) tot en met 04/05/2023 de tijd om zijn/haar prijs te accepteren.

De prijs kan niet worden ingewisseld voor een geldwaarde en kan niet worden doorgegeven. De prijs is onder voorbehoud van bevestiging van de winnaar (d.w.z. dat VitalFarma contact heeft kunnen opnemen met de winnaars en heeft kunnen bevestigen of zij in aanmerking komen). VitalFarma heeft het recht om de promotie of de prijs op elk moment te wijzigen, aan te passen of in te trekken als gevolg van een wijziging in de toepasselijke wetgeving of gebeurtenissen die buiten de controle van VitalFarma vallen. VitalFarma is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, annulering of herschikking van de Prijs. Als een deel van de Prijs niet wordt opgeëist (om welke reden dan ook), is VitalFarma niet verplicht om een alternatieve prijs te leveren.

WIE KAN ER DEELNEMEN?

Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en in EU wonen.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het originele aankoopbewijs van de LipoVitaal

VitalFarma behoudt zich het recht voor om de winnaars te vragen een bewijs van leeftijd voor te leggen. Werknemers (en hun naaste familie) van de VitalFarma groep, of iemand anders die professioneel verbonden is met deze promotie, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de promotie. VitalFarma behoudt zich het recht voor (naar eigen goeddunken) te beslissen of aan de toelatingscriteria is voldaan. Als niet aan de criteria wordt voldaan, is de inzending ongeldig.

HOE DEEL TE NEMEN?

De deelnemer dient een foto te maken met LipoVitaal. Op de foto moeten de deelnemer en LipoVitaal te zien zijn. Hoe en waar en met wie je het doet, hangt alleen van de deelnemer af. De gemaakte foto kan niemand beledigen, mag niet vulgair zijn, enz.

 

 

Daar via de giveaway banner op de inschrijfpagina je gegevens in te vullen en de inschijving succesvol af te ronden door op de ‘Meld je aan’ knop te klikken. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor inzendingen die verloren, vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die om een technische of andere reden niet kunnen worden afgeleverd of ingevoerd. Deelnemers hoeven niets te betalen om aan de wedstrijd deel te nemen.

HOE WORDT DE WINNAAR GESELECTEERD?

Onze jury komt bijeen op 1 april 2023 om 13.00 uur. en kiest de 10 coolste foto's.

 

Uit deze foto's selecteren we de winnaars: 1e plaats, 2e plaats, 3e plaats.

en extra prijzen voor plaatsen van 4 tot 8, en extra prijzen voor plaatsen 9 en 10.

We zullen de winnaar bekendmaken via email op 01/05/2023 voor 17:00 uur en vragen de winnaar op deze email te reageren met de benodigde informatie. De winnaar moet bevestigen dat hij/zij de prijs wil accepteren. In het geval dat de winnaar niet binnen 1 dag laat weten dat hij/zij de Prijs accepteert, ondanks redelijke inspanningen van VitalFarma.eu om contact met hem/haar op te nemen, behoudt VitalFarma.eu zich het recht voor om een andere winnaar te kiezen (in overeenstemming met de procedure die in deze sectie wordt uiteengezet) en wordt de oorspronkelijke winnaar geacht afstand te hebben gedaan van zijn/haar recht op de Prijs.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WINNAAR(S)

De winnaars zijn verantwoordelijk voor: (i) het organiseren en betalen van kosten voor alles wat is uitgesloten van de Prijs, inclusief reiskosten van en naar een Deelnemende Winkel en consumpties; (ii) het voltooien van alle fasen van het deelname gedeelte hierboven en het overleggen van een bewijs van voltooiing aan een medewerker van een Deelnemende Winkel; (iii) het verstrekken van correcte contactgegevens; (iv) het verstrekken van een geldig bewijs van leeftijd, dat vereist is om deel te nemen aan de actie; (v) het naleven van de lokale wetgeving in Nederland (vi) het naleven van alle regels, instructies, vereisten, algemene voorwaarden of voorschriften van de organisator van het evenement. VitalFarma.eu is niet aansprakelijk jegens de winnaars of andere personen wanneer zij zich niet houden aan dergelijke verantwoordelijkheden en een dergelijk verzuim kan leiden tot het verbeuren van de Prijs.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Door het aanvinken van de juiste opt-in vakjes stem je ermee in dat je regelmatig communicatie zult ontvangen van VitalFarma.eu (en aan haar gelieerde bedrijven). VitalFarma.eu zal persoonlijke informatie die je verstrekt, of die wij verkrijgen via onze omgang met jou, gebruiken om je aan te melden voor marketingmateriaal verstrekt door VitalFarma.eu (en zijn filialen) en om de promotie te beheren. We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je te informeren over VitalFarma.eu (en aan VitalFarma.eu gelieerde ondernemingen) producten en aanbiedingen, en voor marktonderzoek, inclusief analyse en ontwikkeling van onze producten en klantenrelaties. Voor volledige details over hoe VitalFarma.eu jouw informatie gebruikt, bekijk onze Privacy Policy hier: https://www.vitalfarma.eu/pages/privacyverklaring. Je kunt je op elk moment uitschrijven door de instructies in de promotie-e-mails te volgen. Als je geen marketingcommunicatie van VitalFarma.eu (en aan VitalFarma.eu gelieerde bedrijven) wenst te ontvangen, vink dan niet de juiste opt-in vakjes aan wanneer je meedoet aan de promotie.

PUBLICITEIT

Door deel te nemen aan de promotie, kunnen deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan publiciteit op verzoek van VitalFarma.eu indien zij een winnaar van de promotie zijn. Deelnemers stemmen ermee in dat VitalFarma.eu (of een door VitalFarma.eu aangewezen derde partij) naar eigen goeddunken hun opmerkingen met betrekking tot de prijs en hun ervaring mag gebruiken voor toekomstige promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden in alle media wereldwijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald (inclusief, om twijfel te voorkomen, wanneer zij reageren op een derde partij). 

Deelnemers aan de wedstrijd gaan door het opsturen van hun foto akkoord met de gratis publicatie van hun foto's op de websites van VitalFarma.eu (en aan VitalFarma.eu gelieerde entiteiten), in sociale media zoals facebook, instagram, etc.

Voor elk gebruik van persoonlijke informatie waarmee de identiteit van de deelnemers kan worden achterhaald, is de toestemming van de deelnemers vereist.

 

VitalFarma.eu behoudt zich het recht voor om de Prijs (of een deel ervan) in te trekken als een winnaar een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden schendt of als blijkt dat hij of zij op oneerlijke of frauduleuze wijze heeft gehandeld.

Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.

 

Degene die materiaal plaatst op VitalFarma.eu kent VitalFarma/ MCB Trade B.V. hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat VitalFarma.eu / MCB Trade B.V. zijn of haar foto's mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto('s) in een overzicht in het tijdschrift VitalFarma.eu of op de Facebook, instagram etc. Hij of zij vrijwaart VitalFarma.eu / MCB Trade B.V. voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

 

Degene die materiaal bij Vitalfarma.eu plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en/of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer - doch niet uitsluitend - verboden om vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografisch materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht VitalFarma.eu constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

Als je contact wilt opnemen met VitalFarma in verband met de wedstrijd, gebruik dan het volgende adres: VitalFarma / MCB Trade B.V. Vlambloem 75, 3068JG Rotterdam,  info@vitalfarma.eu